ДАТА НА ТРКАТА: САБОТА 10:00, 10 ОКТОМВРИ 2024
НЕГОРСКИ БАЊИ, ГЕВГЕЛИЈА

ПРИЈАВЕНИ УЧЕСНИЦИ 2023 (СТАРТНА ЛИСТА)

[register_runner lang='mk' race='backyardultra']

Гордо поддржани од

punksbackyardultra@gmail.com

Дејан Крле, директор на трката 
071 246 423
Copyright TREX 2023
www.trex.mk
envelope